Quyết định phân loại viên chức năm học 2023-2024

Quyết định phân loại viên chức năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Báo cáo ba công khai

Báo cáo ba công khai

Lượt xem:

...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Báo cáo tự đánh giá KĐCL

Báo cáo tự đánh giá KĐCL

Lượt xem:

...
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2026

Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2026

Lượt xem:

...
Thông báo công khai tài chính năm 2023

Thông báo công khai tài chính năm 2023

Lượt xem:

...
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023

Lượt xem:

...
Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 41234 »