Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/2022 03/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tháng 10/2022