Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/TB-NVX 16/01/2024 Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng
10/2022 03/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tháng 10/2022
06/KH-NVX 15/06/2022 Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia gai đoạn 2022-2026
02/BC-NVX 17/01/2022 Báo cáo công tác phòng, chống Covid-19
06/KH-NT 08/03/2021 Kế hoạch thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên