Tham gia Tuần Văn hóa -Thể thao thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng Tuần Văn hóa – Thể thao

thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ XII năm 2021, do Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức. Liên Đội trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tham gia và đạt giải A, nội dung múa, tác phẩm “Non sông ngàn năm gấm vóc”.